Ден за чист въздух: Airly разкрива, къде е най-мръсният въздух в Европа

Ден за чист въздух: Airly разкрива, къде е най-мръсният въздух в Европа

  След проведени проучвания в Деня на чистия въздух през 2021 г. бяха публикувани данни за замърсяването на въздуха в Европа. Това класира градовете въз основа на техните нива на замърсяване на въздуха, измерени чрез нивата на PM10 (прахови частици) и NO2 (азотен...
Замърсяване на въздуха

Замърсяване на въздуха

Замърсяването на въздуха е замърсяване на вътрешната или външната среда от всеки химичен, физичен или биологичен агент, който променя естествените характеристики на атмосферата. Домакинските горивни уреди, моторните превозни средства, промишлените съоръжения и...