Продукти

Нашите решения за по-чист въздух

Сухи Филтруващи Системи

Принципът на работа при сухите филтруващи системи се основава на взаимодействието между аеродинамика и турболенция на въздушните потоци във външно обемната част на филтруващата система.

Съществено и различно от сега съществуващите филтриращи системи е възможността за работа със свръх бързи потоци на преминаващият въздух, като работи винаги с едно и също съпротивление и не се задръства.
Нашите филтруващи системи могат да работят самостоятелно и в комбинация с вече съществуващи системи. При този тип на взаимодействие те удължават многократно живота на вече монтираните филтруващи системи, като намаля значително производствените разходи и съкращава до минимум времето за поддръжка.

Филтруващи системи с реагент и вода

Принципът на работа при филтруващите системи с реагент и вода се основава на взаимодействието между аеродинамика и турболенция на въздушните потоци във външно обемната част на филтруващата система в силно овлажнена среда.

Овлажняването на въздуха става посредством вода и реагент, съобразен със замърсителя, който трябва да неутрализира или преработи в друг. Съществено и различно от сега съществуващите филтриращи системи е възможността за работа от много бавни до свръх бързи потоци на
преминаващият въздух, като работи винаги с едно и също съпротивление и не се задръства. Нашите филтруващи системи могат да работят самостоятелно и в комбинация с вече съществуващи системи. При този тип на взаимодействие те удължават многократно живота на вече монтираните филтруващи системи, като намаля значително производствените разходи и съкращава до минимум
времето за поддръжка.

Комбинирани филтриращи системи

Принципът на работа при комбинираните филтриращи системи между сух и воден с реагент е симбиозата между двата типа системи, което позволява да се обединят двете предимства в едно.

Резултатът от което е улавянето на всякакви механични частици, химически и/или биологично активни вещества (както и техните аромати и миризми), мазнини или радиоактивни изотопи.

Домашни филтруващи системи

Принципът на работа при филтруващите системи за домашна употреба се основава на взаимодействието между аеродинамика и турболенция на въздушните потоци във външно обемната част на филтруващата система в силно овлажнена среда.

Овлажняването на въздуха става посредством вода и реагент (евтин, лесно достъпен във всяка аптека, не предизвикващ алергии), неутрализиращ вируси, бактерии, спори и домашен прах. Възможно е и допълнително ароматизиране в помещенията, където се използва.

Демонстрационни филтруващи Системи

Целта на демонстрационните филтруващи системи е запознаване на клиента с възможностите на филтруващата система като улавяне на механични частици от бързи потоци, без наличието на каквито и да е грид системи, без загуба на налягане и с възможност за самопочистване.
Възможност за разглобяване пред клиента.